Equipo Docente 2016-2017

 • Ciencias Naturais [Páxina Web] [Páxina Web]
  María José Fandiño Río [Xefa de departamento]
  Milagros Rey Pichel
 • Debuxo [Páxina Web]
  Isabel Aller Arenas [Xefa de departamento]
  María Esther Díaz López
 • Economía
  Gregorio Durán Sánchez  [Xefe de departamento]
 • Educación Física
  María Isabel Moar Gayoso [Xefa de departamento]
  Mónica Mourelle Zas
 • Filosofía
  José López Couce [Xefe de departamento]
  Fernando Vidal Meijón
 • Física e Química
  Blanca Rodríguez Latorre [Xefa de departamento]
  Laura Fernández Villarino
  Luis Antonio López Zarra
 • Francés
  José Carlos Vidal López [Xefe de departamento]
  Felicitas Lago López
 • Grego
  Montserrat López Pinal [Xefa de departamento]
 • Inglés [Páxina Web]
  Mercedes Dopico Caínzos [Xefa de departamento]
  Francesca López Couzo
  Francisco Rodríguez Freire
 • Latín
  Montserrat López Pinal [Xefa de departamento]
 • Lingua e Literatura Española
  Julia Fernández Seguín [Xefa de departamento]
  María Jesús Dans Sampedro
 • Lingua Galega e Literatura
  Ana María Crego Yañez [Xefa de departamento]
  Inmaculada Otero Varela
 • Matemáticas
  José Antonio Rodríguez Amedo [Xefe de departamento]
  José Antonio Carracedo Vázquez
  Javier Seoane Bascoy
  Lucía Pereira Pérez
 • Música
  Jesús Fernández Llaneza [Xefe de departamento]
 • Normalización Lingüistica
  Inmaculada Otero Varela [Xefe de departamento]
 • Orientación [Blog “Oriéntate en Perillo”]
  Lourdes Otero Rodríguez [Xefa de departamento]
  Mª del Pilar Morandeira Roel
 • Relixión
  Juan Antonio Santamaría González [Xefe de departamento]
 • Tecnoloxía
  Xosé Rodríguez Rodríguez [Xefe de departamento]
  Agustín Fernández Gago
  José Moral Bescansa
 • Xeografía e Historia[Páxina Web]
  Mª del Carmen García-Rodeja Arribí [Xefa de departamento]
  Xosé Antón García González
  Jorge Carlos Calle López