Matrícula para o curso 2019-2020

O prazo de matrícula para os alumnos do ESO e Bacharelato do 25 de xuño ao 10 de xullo

¿Quén se pode matricular neste prazo?

 1. Tódolos alumnos novos que foron admitidos e non teñen que asistir a convocatoria do mes de setembro.
 2. Tódolos alumnos do centro que fixeron a reserva e promocionan ao curso seguinte.
 3. Transcorridos estes prazos entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza.

¿Cando e donde se fai a matrícula?

O prazo de matrícula para ESO e Bacharelato comeza o día 25 de xuño e remata o 10 de xullo.

Para matricularse os alumnos terán que entregar na Secretaría do centro a documentación que se di nos seguintes apartado. Pode facerse a matrícula de Luns a Venres de 9,00 horas a 13,00 horas.

¿Que documentación teñen que aportar os alumnos xunto coa matrícula?

 1. O documento de matrícula cuberto.
 2. Dúas fotografías de tamaño carné.
 3. Fotocopia do DNI (Lémbrase que o DNI é obrigatorio para os alumnos que teñan cumpridos os 14 anos de idade segundo o R.D. 196/1976 de 5 de febreiro)
 4. Os alumnos dos cursos 3º e 4º de ESO e de 1º e 2º de Bacharelato terán que pagar o Seguro Escolar (1,12 €).
 5. Os alumnos de 1º e 2º da ESO engadirán á matricula unha fotocopia da tarxeta sanitaria.
 6. Se o alumno é novo no centro deberá entregar copia do boletín de cualificacións do mes de xuño.

¿Que pasa cos alumnos que non aprobaron na convocatoria de xuño?

Terán que agardar a convocatoria de setembro e formalizar a matrícula tan pronto teñan no seu poder o boletín de cualificacións. O prazo de matrícula vai do 1 ao 10 de setembro.

¿Que pasa cos alumnos que rematado o prazo de matrícula non o fixeron?

Se finalizado o prazo de matrícula, non se formalizase esta perderán o dereito a praza obtida.

Recomendacións:

 • Os impresos estarán cubertos en todos os seus apartados e asinados.
 • As fotocopias que se entreguen deberán de estar en papel A4 e non recortadas.
 • O Libro de Familia Numerosa terá que estar actualizado.
 • As fotografías serán recentes pois deben reflectir a imaxe do alumno no momento actual.
 • A matrícula  só se recollerá se contén toda a documentación.

Lexislación

 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro de 2012, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.]
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Corrección de erros da ORDE do 12 de marzo de 2013 .

Impresos

Documentos Xerais

Impresos para ESO

 1. DOCUMENTO MATRÍCULA_ESO.
 2. Información sobre as materias de libre configuración autonómica:
  1. Investigación e Tratamento da Información. 1º ESO
  2. Programación. 1º ESO
  3. Oratoria. 2º ESO
  4. Educación Financieira. 2º ESO

Impresos para Bacharelato

1º de Bacharelato / 1º BACHIBAC
 1. DOCUMENTO MATRÍCULA_1BAC
2º de Bacharelato / 2º BACHIBAC
 1. DOCUMENTO MATRÍCULA_2BAC

Deixar unha resposta