Solicitude de axudas para material escolar e fondo solidario de libros de texto

 

Con data 9 de maio do 2018 publicouse no DOGA a Orde que regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2018/2019.

A data límite para entregar a solicitude é o 22 de xuño do 2018.

Recordade que si se cumplen as condicións económicas establecidas nesta normativa, a solicitude debe ser presentada INDEPEDENTEMENTE de que o alumno aprobe todas as asignaturas ou non.

Asemade, é condición indispensable para acceder a estas axudas ter devolto os libros do fondo solidario prestados ao alumn@ durante o actual curso 2018/19.

Máis información en https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

Para saber que libros ten que devolver:

Consultar o documento:

Libros_pendentes_devolución_1º_2º_3º e 4º ESO

Listaxes provisionais do Fondo solidario de libros de texto

Listaxe provisional de admitidos

Listaxe provisional de excluídos

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)