Becas

Becas

Tipos

  • ESO
  • Prazo: 1 a 30 de maio
  • Tipo: axuda para material
  • Bacharelato
  • Prazo: 1 de xullo ao 31 de outubro
  • Tipo: becas xerais
  • 2º de Bacharelato
  • Prazo: abril ou maio
  • Tipo: Inicio de estudios universitarios

Lexislación

Información do MEC sobre becas xerais para educación