Resumo do Calendario Escolar

Duración do curso académico

Avaliacións

Exames de materias pendentes

Períodos de vacacións

Días non lectivos

Ademais dos declarados pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia son festivos os seguintes:

Lexislación

ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014 nos centros docentes sostidos con fondos públicos.