Horario

Horario Escolar


Horario


Mañan (De luns a venres)
SesiónHorario
830-920
920-1010
recreo1010-1030
1030-1120
1110-1210
recreo1210-1230
1230-1320
1320-1410
Tarde do luns
1615-1705
1705-1755

Actividades

O Xoves en horario de 1615 a 1755 h o centro permanece aberto para a realización de diversas actividades que organizan os departamentos didácticos.

Secretaría

Horario de atención ao público: de luns a venres de 10 a 13 h.

Biblioteca

Horario de Préstamos : en todos os recreos.

Departamento de Orientación

Horario de atención a pais

En horario de mañán previa petición de cita no teléfono 981 63 88 01.

Horario de atención a alumnos

En todolos recreos.

Equipo Directivo

En todo o horario de apertura do centro.

Atención a alumnos con Materias Pendentes

Pode consultar a páxina dedicada aos alumnos con materias pendentes.

Titores

Pode consultalo na páxina de titorías.

Aula de Informática

A aula de informática nº 1 permanecerá aberta durante o primeiro recreo para o uso dos alumnos.

Lexislación

Orde do 24 de maio de 2011 [pdf.gif, 0 kB, 656 kB] pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2011-2012, nos centros docentes sostidos con fondos públicos.