Titorías

Relación de titores no curso 2016/17 e horario de atención a familias

[É conveniente solicitar cita previa a través do alumno ou alumna directamente ao titor]

Grupo Titor Hora
correo-e
ESO 1ºA Fandiño Río,
María José
luns, 11:20-12:30
titoriaeso1a@iesneiravilas.es
ESO 1ºB Rey Pichel,
María Milagros
luns, 09:20-10:30
titoriaeso1b@iesneiravilas.es
ESO 2ºA Seoane Bascoy,
Javier
xoves, 12:30-13:20
titoriaeso2a@iesneiravilas.es
ESO 2ºB de la Iglesia González,
Javier
martes, 12:30-13:20
titoriaeso2b@iesneiravilas.es
ESO 2ºC Lago López, María
Felicitas
venres, 11:20-12:30
titoriaeso2c@iesneiravilas.es
ESO 3ºA López Zarra,
Luis Antonio
martes, 09:20-10:30
titoriaeso3a@iesneiravilas.es
ESO 3ºB Pereira Pérez,
Lucía
martes, 10:30-11:20
titoriaeso3b@iesneiravilas.es
ESO 3º PMAR Vidal Meijón,
Fernando
martes, 10:30-11:20
titoriaeso3pmar@iesneiravilas.es
 ESO 4ºA Rodríguez Freire,
Francisco J.
mércores, 12:30-13:20
titoriaeso4a@iesneiravilas.es
ESO 4ºB Moar Gayoso,
María Isabel
venres, 10:30-11:20
titoriaeso4b@iesneiravilas.es
BACH 1ºA Mourelle Zas,
Mónica María
mércores, 11:20-12:30
titoriabac1a@iesneiravilas.es
BACH 2ºA Calle López,
Jorge Carlos
luns, 10:30-11:20
titoriabac2a@iesneiravilas.es