Titorías

Relación de titores no curso 2016/17 e horario de atención a familias

[É conveniente solicitar cita previa a través do alumno ou alumna directamente ao titor]

Grupo Titor Hora
correo-e
ESO 1ºA Cuba Taboada, Mar mércores, 10:30-11:20
titoriaeso1a@iesneiravilas.es
ESO 1ºB Vidal Meijón, Fernando venres, 09:20-10:30
titoriaeso1b@iesneiravilas.es
ESO 2ºA Otero Varela, Inma mércores, 09:20-10:10
titoriaeso2a@iesneiravilas.es
ESO 2ºB Pereira Pérez, Lucía Luns, 09:20-10:10
titoriaeso2b@iesneiravilas.es
ESO 2ºC Fernandez Llaneza, Jesús Manuel venres, 09:20-10:10
titoriaeso2c@iesneiravilas.es
ESO 3ºA Ruíz Lamas, Manuel J. luns, 11:20-12:10
titoriaeso3a@iesneiravilas.es
ESO 3ºB Val Regueiro, Natalia mércores, 11:20-12:10
titoriaeso3b@iesneiravilas.es
 ESO 4ºA López Couzo, Francesca luns, 11:20-12:10
titoriaeso4a@iesneiravilas.es
 ESO 4ºB Rodríguez Freire, Francisco J. venres, 12:30-13:20
titoriaeso4b@iesneiravilas.es
BACH 1ºA Carracedo Vázquez, José Antonio xoves, 09:20-10:10
titoriabac1a@iesneiravilas.es
BACH 1ºB Rodríguez Amedo, José Antonio luns, 09:20-10:10
titoriabac1b@iesneiravilas.es
BACH 2ºA Calle López,
Jorge Carlos
mércores, 12:30-13:20
titoriabac2a@iesneiravilas.es