Oferta Educativa 2022-2023

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

 • Actividades de reforzo e apoio
Materias optativas en segundo
 • Educación financeira
 • Oratoria
 • Programación (se non a cursou en 1ºESO)
Materias optativas en terceiro e cuarto
 • Cultura clásica
 • Educación dixital
 • Oratoria
 • Segunda lingua estranxeira Francés
Materias optativas en cuarto
 • Cultura científica
 • Educación Plástica, Visual e Audiovisual
 • Filosofía
 • Música
 • Segunda língua estranxeira Francés
 • Tecnoloxía
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación
Seccións Bilingües
 • Física e Química en Inglés en 2º, 3º e 4º de ESO

Programa Plurilingüe 

 • Xeografía e Historia en Francés en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO

BACHARELATO

 • Modalidade de Ciencias e Tecnoloxía
 • Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais
Materias optativas no bacharelato

Ademais das propias da modalidade:

1º BACHARELATO:

 • Antropolxía
 • Cultura científica
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación I

2º BACHARELATO

 • Ciencias da Terra
 • Deseño
 • 2ª Lingua extranxeira Inglés
 • Fundamentos de Administración e Xestión
 • Historia da Música e da Danza
 • Psicoloxía
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación II
 • Tecnoloxía Industrial II
Bachibac: Dobre titulación Bacharelato-Baccalauréat

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)