Oferta Educativa 2023-2024

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Programas de Diversificación Curricular (PDC) en 3º e 4º de ESO

Materias optativas en 3º ESO
 • Cultura clásica
 • Educación dixital
 • Oratoria
 • Segunda lingua estranxeira Francés
Materias de opción en 4º ESO
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Dixitalización
 • Economía e Emprendemento
 • Expresión Artística
 • Física e Química
 • Formación e Orientación Laboral e Persoal
 • Latín
 • Segunda língua estranxeira Francés
 • Tecnoloxía
Materias optativas en 4º ESO
 • Cultura clásica
 • Filosofía
 • Oratoria
Seccións Bilingües
 • Física e Química en Inglés en 2º, 3º e 4º de ESO

Programa Plurilingüe 

 • Xeografía e Historia en Francés en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO

BACHARELATO

 • Modalidade de Ciencias e Tecnoloxía
 • Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais
Materias optativas no bacharelato

Ademais das propias da modalidade:

1º BACHARELATO:

 • Anatomía aplicada
 • Antropoloxía
 • Cultura científica
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación I

2º BACHARELATO

 • Deseño
 • Psicoloxía
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación II
Bachibac: Dobre titulación Bacharelato-Baccalauréat

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)