Oferta Educativa

Oferta Educativa

Educación Secundaria Obrigatoria

 • Actividades de reforzo e apoio
Materias optativas en terceiro e cuarto
 • Cultura clásica
 • Obradoiro de iniciativas emprendedoras
 • Segunda lingua estranxeira
 • Informática
Seccións Bilingües
 • Física e Química en Inglés en 3º de ESO
 • Física e Química en Inglés en 4º de ESO

Bacharelato

 • Bacharelato Científico Tecnolóxico
 • Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais
Materias optativas no bacharelato

Ademais das propias da modalidade:

 • Música
 • Tecnoloxía industrial
 • Economía
 • Antropoloxía
 • Francés
 • Debuxo técnico
 • Literaturas Hispánicas
Bachibac: Dobre titulación Bacharelato-Baccalauréat
Seccións Bilingües
 • Física e Química en Inglés en 1º de Bacharelato

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)