Oferta Educativa

Oferta Educativa

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

 • Actividades de reforzo e apoio
Materias optativas en primeiro
 • Investigación e tratamento da información
 • Programación
Materias optativas en segundo
 • Educación financeira
 • Oratoria
Materias optativas en terceiro e cuarto
 • Cultura clásica
 • Segunda lingua estranxeira
Materias optativas en cuarto
 • Cultura científica
 • Cultura clásica
 • Educación Plástica, Visual e Audiovisual
 • Filosofía
 • Música
 • Segunda língua estranxeira
 • Tecnoloxía
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación
Seccións Bilingües
 • Física e Química en Inglés en 3º de ESO
 • Física e Química en Inglés en 4º de ESO

BACHARELATO

 • Bacharelato Científico Tecnolóxico
 • Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais
Materias optativas no bacharelato

Ademais das propias da modalidade:

1º BACHARELATO:

 • Antropolxía
 • Cultura científica
 • Debuxo artístico I
 • Francés
 • Linguaxe e práctica musical
 • Literaturas Hispánicas
 • Robótica
 • Técnicas de Laboratorio
 • Tecnoloxía Industrial I
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación I

2º BACHARELATO

 • Ciencias da Terra
 • Debuxo artístico II
 • Francés
 • Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía
 • Fundamentos de Administración e Xestión
 • Historia da Música e da Danza
 • Métodos Estadísticos e numéricos
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación II
 • Tecnoloxía Industrial II
Bachibac: Dobre titulación Bacharelato-Baccalauréat
Seccións Bilingües
 • Física e Química en Inglés en 1º de Bacharelato

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)