Calendario de exames

Poñemos á disposición do alumnado e familias un calendario de exames e actividades para cada curso, para facilitar a planificación do traballo.

No caso de que exista unha discrepancia entre o publicado no calendario e a información subministrada polo profesorado, prevalecerá esta última.

Calendario de exames da convocatoria EXTRAORDINARIA  de  2º Bacharelato:

 

1ºA ESO 1ºB ESO 1ºC ESO
2ºA ESO 2ºB ESO 2º C ESO
3ºA ESO 3ºB ESO 3º C ESO
3º ESO PDC 4ºA ESO 4ºB ESO
1ºA BACH 1ºB BACH 4º ESO PDC
2ºA BACH 2ºB BACH

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)