Equipo Directivo

Director

  • Agustín Fernández Gago

Vicedirector

  • David Amboage López

Xefa de estudos

  • Mercedes López-Mayán Navarrete

Secretaria

  • Ana María López Martínez

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)