Calendario Escolar 2021-2022

Calendario Escolar 2021-2022

Calendario das Avaliacións

Avaliación

Data: ESO e 1º de Bach.

Data:  2º Bach

30 de novembro, 1 e 2 de decembro

30 de novembro

8, 9 e 10 de marzo

3 de marzo

7,8 e 9 de xuño

Sen determinar
(en función ABAU)

Extraordinaria

23 e 27 de xuño

23 e 27 de xuño

Períodos non lectivos

 • Nadal
  Desde o 22 de decembro de 2021 ata o día 9 de xaneiro de 2022 ambos inclusive.
 • Entroido
  28 de febreiro e 1 e 2 de marzo de 2022
 • Semana Santa
  Semana Santa: desde o día 11 de abril de 2022  ata o 18 de abril de 2022, ambos inclusive.
 • Días non lectivos de libre designación do centro,
  solicitados a Xefatura Territorial:
  7 de decembro e o 16 de maio
 • Día do Ensino
  11 de outubro

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)