Calendario Escolar 2018-2019

Duración do curso académico

 • O curso académico abranguerá desde o 1 de setembro de 2018 ata o 31 de agosto de 2019.
 • Na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato a impartición efectiva de clases realizarase do día 17 de setembro de 2018 ao 21 de xuño de 2019, ambos inclusive.Non obstante o anterior, para o segundo curso de bacharelato a impartición efectiva de clases rematará de acordo coas datas previstas para a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, consonte o establecido no Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. Terán a consideración de días lectivos os dedicados á impartición efectiva de clases e aqueles que se dediquen á realización das probas e avaliacións finais das convocatorias ordinaria e extraordinaria.

Reunión cos Pais

 • Reunión Titores-País: O día 15 de outubro para ESO e para Bacharelato.

Avaliacións

 • 24 de outubro: Avaliación Inicial
 • 18-19 de decembro: 1ª Avaliación ESO e 1º de Bacharelato
 • 27 de novembro: 1ª Avaliación 2º Bacharelato
 • 26-27 de marzo: 2ª Avaliación ESO e 1º de Bacharelato
 • 19 de febreiro: 2ª Avaliación 2º de Bacharelato
 • 21 de maio: Avaliación final 2º Bacharelato
 • 24 de xuño: Avaliación final de ESO e 1º de Bacharelato
 • 21 de xuño: Avaliación extraordinaria de 2º Bacharelato

Períodos de vacacións

 • Nadal, desde o día 22 de decembro ata o día 7 de xaneiro ambos os dous inclusive.
 • Entroido: 4, 5 e 6 de marzo.
 • Semana Santa, desde o día 13 ao 22 de abril, ambos os dous inclusive.

Días non lectivos

Ademais dos declarados pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia son festivos os seguintes:

 • 7 de decembro do 2018 [Día do Ensino]
 • 2 de novembro do 2018 [Día de libre disposición]
 • 20 de maio do 2019 [Día de libre disposición]

Lexislación

ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/2019 nos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)