Personal non Docente

Administrativo

  • José Enrique Cruz Martínez

Conserxes

  • María Esther Ramos Esperante
  • María Josefa Ponte Castro

Persoal de Limpeza

  • Begoña Cernadas Astray
  • Luisa Pensado Pereira
  • Javier Sánchez Garea

Instituto de Ensino Secundario de Galicia