Arquivo da categoría: Bolsas e axudas

Axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

No caso do noso instituto, ao ser un centro E-Dixgal, unicamente se poden solicitar as axudas para material escolar.
A solicitude das axudas farase preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (Código de procedemento ED330B) dispoñible na aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/PaxinaInicio.action) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente poderá facerse nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
O día 12 de xullo publicarase a listaxe provisional das axudas concedidas, abríndose un prazo de dous días de reclamación. A listaxe definitiva farase pública o 26 de xullo.

 

CONVOCATORIA DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO CORRESPONDENTES AO CURSO 2023-2024

O alumnado que rematou o Bacharelato na convocatoria ordinaria do curso 2023-2024 nun centro docente da Comunidade autónoma de Galicia e que teña unha media do Bacharelato igual ou superior a 8,75 pode presentarse á proba para a obtención do premio extraordinario de Galicia, que ten unha dotación de 1.000€ para cada un/unha dos/as 20 mellores resultados na citada proba (que terá lugar o 19 de xuño).
O prazo de inscrición na proba está aberto desde o 29 de abril ata o 28 de maio.
Toda a información sobre o procedemento de inscrición, características da proba a realizar, requisitos dos participantes, etc. pode consultarse no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/42998

BOLSAS E AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

 O 19 de abril publicouse no BOE a resolución da Secretaría de Estado de Educación pola que se convocan axudas para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2024-2025. O prazo para solicitalas está aberto desde o 30 de abril ata o 13 de setembro de 2024.
Toda a información detallada sobre estas axudas e o procedemento para solicitalas pódese consultar no seguinte enlace: https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2024.html#dc1.

listaxes provisionais de AXUDASLE

Desde o servizo de Innovación e Programas Educativos comunicamos a todos os centros docentes sostidos con fondos públicos con ensinanzas en Bacharelato, que o día 23 de abril foron publicadas as listaxes provisionais de alumnado seleccionado e suplente e a listaxe de solicitudes que precisan remisión de documentación relacionada coas comprobacións segundo o establecido no artigo 8.1 (apartados c,d,e,f), segundo o establecido no artigo 16.3 da Orde do 29 de xaneiro de 2024 pola que se convocan axudas para a realización de actividades formativas en linguas estranxeiras no ano 2024, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (DOG do 12/02/24) que se poden consultar na web da convocatoria http://www.edu.xunta.gal/axudasle e no Portal Educativo  https://www.edu.xunta.gal/portal/node/42968 

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE EDUCACIÓN DO MINISTERIO PARA O CURSO 2024/25

Desde o 19 de marzo ás 9:00 h. ata o 10 de maio ás 15:00 h. está aberto o prazo para solicitar as bolsas do Ministerio de Educación, Formación profesional e Deportes para o curso 2024/25, tanto para Bacharelato, FP e outros estudos, como para estudos universitarios (Grao e Máster).
Toda a información pode consultarse no enderezo https://www.becaseducacion.gob.es, así como no resumo publicado aquí debaixo.

Seguir lendo CONVOCATORIA DE BOLSAS DE EDUCACIÓN DO MINISTERIO PARA O CURSO 2024/25

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2024

A dirección do centro educativo informa da publicación de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2024. Están destinadas ao alumnado de 1º e 2º de bacharelato que cursa en centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG do 12/02/2024).
Para acceder a toda a información AXUDASLE
Para calquera dúbida poñerse en contacto co centro.
Un cordial saúdo.
O equipo directivo.