Impresos

Impresos de Solicitude

Todos os impresos están en formato pdf pdf

Certificados

 1. Certificado de matrícula
 2. Certificado de estudios cursados
 3. Certificado curso de Iniciación á Lingua galega
 4. Certificado curso de Perfeccionamento da Lingua galega

Baixas

 1. Baixa Académica dun alumno menor de idade
 2. Baixa Académica dun alumno maior de idade
 3. Baixa por traslado de expediente

Transporte

 1. Inclusión no transporte escolar dos alumnos da ESO
 2. Baixa no transporte escolar dos alumnos da ESO

Outros

 1. Admisión de novos alumnos de ESO
 2. Admisión de novos alumnos de Bacharelato
 3. Traslado de matrícula
 4. Título bacharelato
 5. Libro de escolaridade
 6. Exención da materia de lingua galega
 7. Conta de correo electrónico eduxove.xunta.es

Impresos de Matrícula

Documentos Xerais

Lexislación

 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro de 2012, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.]
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Corrección de erros da ORDE do 12 de marzo de 2013 .

Impresos

Documentos Xerais

Impresos para ESO

 

1º de ESO
 1. Anexo III.2. Doc. ESO.
 2. Sobre de matrícula de 1º ESO.
2º de ESO
 1. Anexo III.2. Doc. ESO.
 2. Sobre de matrícula de 2º ESO.
3º de ESO
 1. Anexo III.2. Doc. ESO.
 2. Sobre de matrícula de 3º ESO.
4º de ESO.
 1. Anexo III.2. Doc. ESO.
 2. Sobre de matrícula de 4º ESO.

 

Impresos para Bacharelato

1º de Bacharelato.
 1. Anexo III-3. Doc. BACH.
 2. Impreso de matrícula de 1º de Bach.
1º de BachiBac
 1. Información sobre o BachiBac
 2. Anexo III-3. Doc. BACH.
 3. Impreso de matrícula de 1º de BachiBac
2º de Bacharelato
 1. Anexo III-3. Doc. BACH.
 2. Impreso de matrícula de 2º de Bacharelato
2º de BachiBac
 1. Información sobre o BachiBac
 2. Anexo III-3. Doc. BACH.
 3. Impreso de Matrícula 2º de BachiBac