Equipo Docente 2017-2018

 • Ciencias Naturais [Páxina Web][Páxina Web]
  Mº José Fandiño Río [Xefa de departamento]
  Manuel José Ruiz Lamas
 • Debuxo [Páxina Web]
  María Esther Díaz López [Xefa de departamento]
  Natalia Val Guerreiro
 • Economía
  Rosa Brandón Rodríguez [Xefa de departamento]
 • Educación Física
  María Isabel Moar Gayoso [Xefa de departamento]
 • Filosofía
  Fernando Vidal Meijón [Xefe de departamento]
  José López Couce
 • Física e Química
  Blanca Rodríguez Latorre  [Xefa de departamento]
  Laura Fernández Villarino
  Eva Mª Facal Centeno
 • Francés
  José Carlos Vidal López [Xefe de departamento]
  Mar Cuba Taboada
  Mathilde Savary (profesora invitada)
  Meryem Sbaa (auxiliar de conversa)
 • Grego
  Montserrat López Pinal [Xefa de departamento]
 • Inglés [Páxina Web]
  Mercedes Dopico Caínzos  [Xefa de departamento]
  Francisco Rodriguez Freire
  Francesca López Couzo
  Nathalie Honan (auxiliar de conversa)
 • Lingua e Literatura Española
  Julia Fernández Seguín[Xefa de departamento]
  María Jesús Dans Sampedro
 • Lingua Galega e Literatura
  Ana María Crego Yañez [Xefa de departamento]
  Inmaculada Otero Varela
 • Matemáticas
  José Antonio Rodríguez Amedo  [Xefe de departamento]
  José Antonio Carracedo Vázquez
  Lucía Pereira Pérez
  Javier Seoane Bascoy
 • Música
  Jesús Fernández Llaneza [Xefe de departamento]
 • Normalización Lingüistica
  Inmaculada Otero Varela [Xefe de departamento]
 • Orientación[Páxina Web]
  Lourdes Otero Rodríguez [Xefa de departamento]
  Mª del Pilar Morandeira Roel
 • Relixión
  Juan Antonio Santamaría González [Xefe de departamento]
 • Tecnoloxía
  Xosé Rodríguez Rodríguez [Xefe de departamento]
  Agustín Fernández Gago
  Ana Sabela Ábalo García
 • Xeografía e Historia[Páxina Web]
  Jorge Carlos Calle López  [Xefa de departamento]
  Xosé Antón García González
  Manuel Alonso García