Equipo Docente 2018-2019

 • Ciencias Naturais [Páxina Web][Páxina Web]
  Mº José Fandiño Río [Xefa de departamento]
  José Juan Bouza Rodríguez
 • Debuxo
  Mariña Ferreira Gotor [Xefa de departamento]
  María Esther Díaz López
 • Economía
  Rosa Brandón Rodríguez [Xefa de departamento]
 • Educación Física
  María Isabel Moar Gayoso [Xefa de departamento]
  Amador Riveiro Rodríguez
 • Filosofía
  Fernando Vidal Meijón [Xefe de departamento]
 • Física e Química
  María Blanco Méndez [Xefa de departamento]
  Laura Fernández Villarino
  Blanca Rodríguez Latorre
 • Francés
  José Carlos Vidal López [Xefe de departamento]
  Mar Cuba Taboada
 • Grego
  Montserrat López Pinal [Xefa de departamento]
 • Inglés [Páxina Web]
  Mercedes Dopico Caínzos  [Xefa de departamento]
  Francisco Rodriguez Freire
  Francesca López Couzo
 • Lingua e Literatura Española
  Julia Fernández Seguín [Xefa de departamento]
  María Jesús Dans Sampedro
  Beatriz Cela Roca
 • Lingua Galega e Literatura
  Ana María Crego Yañez [Xefa de departamento]
  Carolina Pérez Capelo
  Alberto Pombo Añón
 • Matemáticas
  José Antonio Carracedo Vázquez  [Xefe de departamento]
  José Antonio Rodríguez Amedo
  Lucía Pereira Pérez
  Santiago Souto Sánchez
 • Música
  Jesús Fernández Llaneza [Xefe de departamento]
 • Normalización Lingüística
  María Dans Sampedro [Xefe de departamento]
 • Orientación[Páxina Web]
  Lourdes Otero Rodríguez [Xefa de departamento]
  Mª del Pilar Morandeira Roel
 • Relixión
  Juan Antonio Santamaría González [Xefe de departamento]
 • Tecnoloxía
  Juan José García Mato [Xefe de departamento]
  Agustín Fernández Gago
  Roberto Araujo Zorrilla
 • Xeografía e Historia[Páxina Web]
  Jorge Carlos Calle López  [Xefe de departamento]
  Xosé Antón García González
  Carlos Parga Méndez