Equipo Docente 2020-2021

Horario atención
Nais/Pais/Alumnado
Departamento de Artes Plásticas Programación Didáctica
Díaz López, María Esther
(Xefa de Departamento)
Venres, 11:20-12:10
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía blog Programación Didáctica
Fandiño Río, María José
(Xefa de Departamento)
Mércores, 12:30-13:20
López Martínez, Ana María
(Titora 4º ESO B)
Mércores, 10:30-11:20
Departamento de Economía Programación Didáctica
Brandón Rodríguez, Rosa María
(Xefa de Departamento)
Mércores, 10:30-11:20
Departamento de Educación Física e Deportiva Programación Didáctica
Moar Gayoso, María Isabel
(Xefa de Departamento)
Venres, 10:30-11:20
Fernández Mariño, David
(Titor 2º ESO B)
Venres, 11:20-12:10
Departamento de Filosofía Programación Didáctica
Vidal Meijón, Fernando
(Xefe de Departamento)
Xoves, 12:30-13:20
Departamento de Física e Química instagram Programación Didáctica
Fernández Villarino, Laura
(Xefa de Departamento)
Xoves, 11:20-12:10
Blanco Méndez, María Venres, 10:30-11:20
Blanco Mosquera, Olga Mª
(Titora 1º ESO B)
Venres, 9:20-10:10
Vallejo Domínguez, Susana (Titora 4º ESO C ) Luns, 9:20-10:10
Departamento de Francés Programación Didáctica  Programación Didáctica Bachibac
Alejandro Ferreiro, Mar
(Xefa de Departamento)
Mércores, 11:20-12:10
Gómez Echemendia, Sixto
(Titor 1º ESO C)
Martes, 9:20-10:10
Departamento de Grego Programación Didáctica
Villar Ervoês, María Belén
(Xefa de Departamento)
Luns, 11:20-12:10
Departamento de Inglés web Programación Didáctica
Dopico Caínzos, María Mercedes
(Xefa de Departamento)
Mércores, 10:30-11:20
Rodríguez Freire, Francisco J.
(Titor 3º ESO C )
Martes, 11:20-12:10
Balsa Lombardía, Manuela Martes, 10:30-11:20
Departamento de Lingua Castelá e Literatura Programación Didáctica
Fernández Seguín, Julia
(Xefa de Departamento)
(Titora 2º BACH B)
Luns, 12:30-13:20
Dans Sampedro, María Jesús Mércores, 11:20-12:10
Gómez Rodríguez, María Isabel Xoves, 11:20-12:10
Roca Moro, Alberto Carlos
(Titor 3º ESO A)
Xoves, 11:20-12:10
Departamento de Lingua Galega e Literatura Programación DidácticaProgramación didácticaCriterios de Avaliación e MínimosPlan de Reforzo do Proxecto Curricular
Crego Yáñez, Ana Mª
(Xefa de Departamento)
(Titora 1º BACH A)
Xoves, 11:20-12:10
López Villanueva, Eva Rosa
(Titora 3º ESO B)
Xoves, 10:30-11:20
Rodríguez López, Samuel Xoves, 12:30-13:20
Departamento de Matemáticas Programación Didáctica
Carracedo Vázquez, José Antonio
(Xefe de Departamento)
Xoves, 9:20-10:10
Pereira Pérez, Lucía Venres, 10:30-11:20
Rodríguez Amedo, José Antonio
(Titor 2º ESO B )
Luns, 9:20-10:10
Vázquez Lema, José Manuel Luns, 11:20-12:10
Departamento de Música Programación Didáctica
Fernández Llaneza, Jesús Manuel
(Xefe de Departamento)
(Titor 2º ESO C)
Venres, 11:20-12:10
Departamento de Orientación blog Programación Didáctica
Otero Rodríguez, Lourdes
(Xefa de Departamento)
Martes, 8:30-9:20
Costa Otero, Mariña Mércores, 12:30-13:20
Galego Villadóniga, Aida Venres, 9:20-10:10
Lois Filgueira, Verónica Luns, 9:20-10:10
Morandeira Roel, María Pilar Mércores, 8:30-9:20
Departamento de Relixión Programación Didáctica
Mayo Romarís, Manuel
(Xefe de Departamento)
Xoves, 12:30-13:20
Departamento de Tecnoloxía Programación Didáctica
García Calvo, Ana María
(Xefa de Departamento)
Luns, 12:30-13:20
Fernández Gago, Agustín Martes, 10:30-11:20
Gonzalez Berta, Ana Xoves, 11:20-12:10
Mendoza Morandeira, José Manuel
(Titor 1ºESO A)
Mércores, 13:20-14:10
Departamento de Xeografía e Historia Programación Didáctica  Programación Didáctica Bachibac
García González, José Antonio
(Xefe de Departamento)
Martes, 9:20-10:10
Calle López, Jorge Carlos
(Titor 1º BACH B)
Luns, 9:20-10:10
Gallego García, Pablo
(Titor 4º ESO A )
Mércores, 9:20-10:10
López-Mayán Navarrete, Mercedes
(Titora 2ºBach A)
Martes, 10:30-11:20

 

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)