ANPA

Presidenta

  • Dª Eva Candales Hermida

Vicepresidenta

  • Dª Lorena gómez Fuente

Secretaria

  • Dª Sandra fernández Carrera

Tesorera

  • Dª Luisa Mirás Seijas

Vogais

    • D. Pablo Fernández Iglesias

Páxina da ANPA

A ANPA mantén unha páxina propia con información sobre as súas actividades.

Instituto de Ensino Secundario de Galicia