Documentos

Programacións didácticas curso 2022-2023 para 2ºESO, 4º ESO e 2º de Bacharelato

Normas de Organización e Funcionamento (NOF)

Documento

Plan Dixital de Centro

Documento

Proxecto Educativo de Centro

Documento

Proxecto Lingüistico de Centro

Documento

Real decreto 732/1995

Documento

Lei 4/2011

Documento

Lei 3/2020 (LOMLOE)

Documento

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)