Consello Escolar

Presidente
 • Agustín Fernández Gago
Secretaria
 • Ana Mª López Martínez
Xefe de Estudios
 • Mercedes López-Mayán Navarrete
Representantes do profesorado
 • David Amboage López
 • Ana Mª García Calvo
 • Isabel Moar Gayoso
Representante da ANPA
 • Ana Belén Nogueira Álvarez
Representantes dos Pais/Nais
 • Sonia Gandoy Blanco
 • Lucía Seoane López
Representantes do Alumnos
 • Sabela Brito Campos
 • Enrique González Gandoy
 • Violeta Seoane Fandiño
Persoal do Persoal de Admon. e Servizos
 • Begoña Cernadas Astray
Concello
 • Mª José Santos Zas

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)