Consello Escolar

Presidente
 • Fernando Vidal Meijón
Secretario
 • Rosa Brandón Rodríguez
Xefe de Estudios
 • Jorge Carlos Calle López
Representantes do profesorado
 • Manuela Balsa Lombardía
 • Ana Mª Crego Yañez
 • María José Fandiño Río
 • Ana Mª López Martínez
 • Mercedes López-Mayán Navarrete
 • Isabel Moar Gayoso
 • José Antonio Rodríguez Amedo
Representante da ANPA
 • Javier Varela Vázquez
Representantes dos Pais/Nais
 • Reyes Caparrós Esperante
 • Sonia Gandoy Blanco
Representantes do Alumnos
 • José Ardao Mirás
 • Alejandro Hermida Fernández
 • Sabela Martínez Navarro
 • Violeta Seoane Fandiño
Persoal do Persoal de Admon. e Servizos
 • Jose Enrique Cruz Martínez
Concello
 • Mª José Santos Zas

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)