Consello Escolar

Presidente
 • Agustín Fernández Gago
Secretario
 • Mª Esther Díaz López
Xefe de Estudios
 • Laura Fernández Villarino
Representantes do profesorado
 • Jorge Carlos Calle López
 • María José Fandiño Río
 • Jesús Fernández Llaneza
 • José Antonio Rodríguez Amedo
 • Carlos Vidal López
Representante da ANPA
 • Sandra Fernández Carrera
Representantes dos Pais/Nais
 • Anxo Javier García Castro
 • Lorena Gómez de la Fuente
Representantes do Alumnos
 • José Antonio Ardao Mirás
 • Sabela Martínez Navarro
 • Alberto Pérez Vishneusky
 • Brandon Vázquez CastroS
Persoal do Persoal de Admon. e Servizos
 • Jose Enrique Cruz Martínez
Concello
 • Iria Barreiro Antón

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)