Consello Escolar

Presidente
 • Fernando Vidal Meijón
Secretario
 • Rosa Brandón Rodríguez
Xefe de Estudios
 • Jorge Carlos Calle López
Representantes do profesorado
 • David Amboage López
 • Manuela Balsa Lombardía
 • Ana Mª García Calvo
 • Ana Mª López Martínez
 • Mercedes López-Mayán Navarrete
 • Isabel Moar Gayoso
 • Lourdes Otero Rodríguez
Representante da ANPA
 • Ana Belén Nogueira Álvarez
Representantes dos Pais/Nais
 • Sonia Gandoy Blanco
 • Lucía Seoane López
Representantes do Alumnos
 • Sabela Brito Campos
 • Enrique González Gandoy
 • Alejandro Hermida Fernández
 • Violeta Seoane Fandiño
Persoal do Persoal de Admon. e Servizos
 • Begoña Cernadas Astray
Concello
 • Mª José Santos Zas

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)