Pautas para o “teletraballo” escolar

Estimadas familias,

Comprometid@s co imperativo colectivo de afrontar esta pandemia, debemos quedar na casa. Pero a vida sigue, e non se trata dunhas vacacións anticipadas, senón de continuar coa nosa actividade cotiá como profesores e estudantes. Facer isto viable é un exercicio de responsabilidade que será realizable se asumimos certas pautas:

1. Tentar manter o horario escolar na casa facendo do estudo a actividade central das mañás. Algúns profesores contactarán “on line” cos seus grupos na propia hora semanal correspondente á súa materia.
2. Acceder ás plataformas a través das que se pode contactar co profesorado – como xa veñen facendo ao longo do curso – e cos contidos de cada materia: Edixgal (1º de ESO), aula virtual do centro -en principio activa a partir do 16 de marzo, correo electrónico, google docs, google clasroom, edmodo
Ollo, que o profesorado que non tiña empregado a aula virtual ate hoxe está a preparar actividades para esta ocasión: aparecerán novos cursos destas materias!
3. Segundo transcorran os acontecementos xa se abordarán os tempos e os mecanismos para avaliar ao alumnado este curso. Todo o planificado de aquí a final de curso será revisado e adaptado pensando no maior ben do alumnado. Non podemos entón estudar para o “exame de mañá” porque non o haberá, pero si temos que estudar para futuras probas de aquí a xuño.
4. Insistir en que vivimos unha alerta sanitaria: hai que quedar na casa e seguir traballando. Sen nervios, pero “enchufadas e enchufados” co curso.

O equipo docente do IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas.

Deixar unha resposta