Todolos artigos de: direccion

REUNIÓN INFORMATIVA PARA FAMILIAS

Co obxectivo de mellorar a comunicación das familias cos distintos membros da comunidade educativa, a coordinación do Plan Dixital do IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas decidiu organizar unha reunión informativa co gallo de explicar os servizos que ofrece a plataforma Sixa Familias. Asemade, falarase sobre o uso que o alumnado da ESO pode facer dos portátiles do programa E-Dixgal. 

Esta reunión terá lugar o próximo xoves 9 de novembro ás 16:00 horas no salón de actos do instituto.

Reunión informativa sobre o programa Bachibac

O pasado xoves, 25 de maio, tivo lugar unha reunión informativa sobre Bachibac destinada ás familias do alumnado de 4º ESO que está interesado en incorporarse a este programa para o vindeiro curso 2023-2024.

A sesión foi organizada e impartida por Blanca Riestra e Mercedes López-Mayán, que agradecen o interese dos/as asistentes cara a este sinal de identidade do IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas.

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2022

Este curso renóvanse parcialmente os membros do Consello Escolar do IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas: 2 nais e pais, 1 membro da ANPA, 3 profesoras/es, 2 alumnas/os e 1 persoal non docente.

O Consello Escolar é un órgano crucial nun centro educativo. A través del participan na súa xestión os distintos membros da comunidade escolar: alumnado, profesorado, familias, representantes da ANPA, persoal non docente e concello.

É fundamental que todos os sectores estean presentes a través dos seus representantes.  O prazo para presentar as candidaturas remata o 9 de novembro.

Impreso para a candidatura  como representante do alumnado.

Impreso para a candidatura como representante de nais e pais.

Graduación 2022

O venres 27 de maio tivo lugar a graduación da promoción que remata 2º Bacharelato en 2022. O acto -coa participación de toda a comunidade educativa e a asistencia do alcalde de Oleiros- tivo lugar no auditorio Gabriel García Márquez de Mera.

Nunha festa para a lembranza, Rita Ardao e Javier Méndez conduciron unha gala que contou cos discursos do director Fernando Vidal, a profesora Mercedes López-Mayán e o pai Moisés Canle, xunto coas alocucións de Iker Naveira e Luisa Tova por parte do alumnado.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO 2021-2022

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade convoca os Premios Extraordinarios de Bacharelato correspondentes ao curso 2021-2022.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 26 de abril de 2022 e rematará o día 25 de maio de 2022.

Pode participar todo o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2021/22 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, fose proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso e obtivese unha
nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

A realización da proba terá lugar o día 23 de xuño de 2022 e realizarase nos lugares e no horario que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial
de Galicia e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Toda a información aquí: