Memoria de actividades 2015-2016

No remate do curso 2015-2015 presentouse ao Consello Escolar e ao Claustro do Profesorado a Memoria de Actividades Complementarias e Extraescolares desenvolvido.

Resalta no mesmo o forte asentamento dun bo número de propostas, o inicio dun novo proxecto coas performances coas que se remata cada un dos trimestres e o continuado apoio que recibimos desde o Concello de Oleiros que oferta un bo número de actividades e da o seu apoio ao resto.

Deixar unha resposta