Subvención do concello de Oleiros

A xunta de Goberno Local, na sesión do 26 de outubro de 2021, concedeu ao noso instituto 8.000 € en concepto de subvención para a realización de actividades educativas complementarias e adquisición de material didáctico de carácter funxible.