CHEQUES PARA MATERIAL ESCOLAR

A Consellería de Educación  AMPLÍA a axuda para adquirir material escolar regulada na Orde do 29 de abril de 2022.

Os beneficiarios das axudas para material escolar no curso 2022-2023 poden pasar pola SECRETARÍA do instituto a recoller o cheque adicional  de 25 euros cos que se incrementa dita axuda.