A BIBLIOTECA RENOVA O SEU ESPAZO WEB

A información sobre a biblioteca dispoñible na páxina web do instituto vén de ser renovada e actualizada polo seu equipo. Desde esta semana poden consultarse nela as normas de uso da biblioteca e información detallada sobre a súa historia, os servizos que presta,os fondos que posúe, o enlace ao catálogo en liña e as numerosas actividades que desenvolve.

INFORMACIÓN BIBLIOTECA