AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA O ALUMNADO DE 2º ESO

En cumprimento da nova lei educativa estatal, este curso está previsto en todas as comunidades autónomas a realización das probas da avaliación de diagnóstico para o alumnado de 4º curso de educación primaria e 2º curso de educación secundaria obrigatoria. No caso de Galicia, terán lugar os próximos días 10 e 11 de abril.

Polo tanto, no noso centro todo o alumnado de 2º ESO terá que realizar estas probas, que non teñen ningún efecto académico para o alumnado, senón que perseguen o obxectivo de avaliar o grao de adquisión das competencias matemática e en comunicación (lingua galega, lingua castelá e inglés) para poder mellorar a calidade do sistema educativo.

Podedes atopar máis información no documento publicado aquí debaixo: