Todolos artigos de: xefatura

OBRADOIROS DE TÉCNICAS DE ESTUDO

Este mes de novembro comezaron a desenvolverse no noso centro os obradoiros de técnicas de estudo, dirixidos ao alumnado de 1º, 2º e 3º ESO e organizados e sufragados, como en cursos anteriores, pola ANPA Arce. As sesións son impartidas por Belén Pérez Sanmartín, especialista en técnicas de estudo e pedagoga en “Eleeméntal. Logopedia y Pedagogía”, situado en Perillo. O seu obxectivo é contribuír a dotar ao alumnado das ferramentas precisas para organizar o seu traballo, xestionar o tempo e desenvolver estratexias que permitan mellorar o seu estudo.

RENOVACIÓN DO PLAMBE E PARTICIPACIÓN NA XORNADA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 2023

O noso centro vén de renovar un curso máis a súa participación no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, que nesta ocasión supón a concesión dunha dotación económica de 1.070 € para adquisición de libros para a nosa biblioteca. Toda a información sobre esta convocatoria pódese consultar aquí: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/40171.
Asemade, a pertenza ao Plambe implica formar parte dunha ampla rede de bibliotecas escolares de toda Galicia que colabora en iniciativas comúns, conta co respaldo da Asesoría de Bibliotecas e permite participar en diversas actividades e xornadas formativas, como a Xornada de Bibliotecas Escolares 2023, que tivo lugar este sábado, 18 de novembro, en Santiago de Compostela e á que asistiu a coordinadora da nosa biblioteca, a profesora Vanessa Liñares Vázquez.

PARTICIPACIÓN NO PLAN PROXECTA+ 2023-2024

O noso centro foi seleccionado para participar en dous programas educativos do Plan Proxecta+ para o curso escolar 2023-2024: “Donas de si”, no ámbito da igualdade de xénero e a educación emocional, e “Correspondentes xuvenís”, no ámbito do voluntariado e a alfabetización informacional. As actuacións que se desenvolvan en cada programa ao longo do curso estarán coordinadas polas profesoras Cristina Emilia Novo Hernández e Cristina Vázquez Castro, respectivamente, e contarán coa participación do alumnado e de docentes de diversos departamentos.

A información completa sobre o Plan Proxecta+ pódese consultar na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta.

PROBAS DE ACREDITACIÓN DA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LINGUAS ESTRANXEIRAS

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades vén de publicar a Resolución do 29 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a xestión de probas deacreditación de competencia lingüística en linguas estranxeiras para o alumnado que curse estudos en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o curso 2023/2024.

No noso centro, as probas, que se corresponderán co nivel B1, B2 ou C1 e que se realizarán durante o curso académico 2023/2024, están dirixidas ao alumnado de 1º e 2º de Bacharelato e de 4º de ESO, tendo preferencia aquel que curse ensinanzas plurilingües. Cada alumno ou alumna poderá matricularse nunha única proba dunha lingua estranxeira.

A citada resolución prevé a concesión dunha axuda económica por alumno/a para facer fronte aos custos de matrícula das probas de acreditación. A solicitude realízase desde o centro, pero é imprescindible que o alumnado interesado entregue un compromiso de presentación á proba correspondente, asinado polo seu pai, nai ou titor.

O documento co compromiso foi distribuído polo profesorado dos Departamentos de Inglés e Francés ao alumnado nas aulas e debe ser entregado a dito profesorado ou na secretaría do centro ata o venres, 27 de outubro.

REUNIÓNS DAS FAMILIAS CO PROFESORADO TITOR

A vindeira semana terán lugar as reunións entre as familias e as persoas titoras de cada grupo co fin de coñecerse e de informar sobre a organización deste curso académico.
O día e hora das reunións será a seguinte:
1º, 2º e 3º ESO: Martes, 26 de setembro, ás 18,30 h.
4º ESO, 1º e 2º Bacharelato: Mércores, 27 de setembro, ás 18,30 h.
Os/as asistentes serán recibidos/as polo equipo directivo no Salón de actos para, a continuación, reunirse co profesorado titor dos/as seus/súas fillos/as na aula de referencia do grupo.