Subvención do concello de Oleiros

A Resolución 2024002192 da Alcaldía do 29 de abril de 2024, vén de conceder ao noso instituto 9190 € en concepto de subvención para a realización de actividades educativas complementarias e adquisición de material didáctico de carácter funxible.