Principio de Curso

Proximamente publicarase nesta páxina o calendario  para  o comezo do curso 2020-21.

No se ten previsto,  de  momento, variar o horario lectivo con respecto ao curso 2019-20.

Información sobre a entrega dos libros de texto  e o uso dos armarios.