Reserva e admisión de alumnado 2023-2024

  • A presentación de solicitudes para a reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa (do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro do 2023) ten que facerse no centro no que o alumnado estea matriculado no curso actual.
  • Consúltese o ANEXO I , para reservar praza na ESO e BACHARELATO.
  • Consúltese a normativa sobre escolarización e admisión de alumnado.

Deixar unha resposta