Arquivo da categoría: Secretaría

ABAU 2020

As datas para a realización das ABAU [ver calendario completo de acceso 2020] van aproximándose e de seguro que sabes cales son. Mais é probable que aínda non saibas, outros aspectos de interese como prazos de matrícula e reclamación destas probas, procedemento que se segue, normas para realizar os exames e material que precisas. Todo isto e algunha información máis pódese consultar nos seguintes carteis:

 

Matrícula 2020-21

 Do 1 ao 10 de xullo de 2020 terá lugar o proceso de matrícula para o vindeiro curso 2020-21 no IES. Por mor da COVID-19, e coa finalidade de evitar colas e aglomeracións, propoñemos a familias e alumnado unha matrícula por quendas -por orde alfabética, que indicamos nas ligazóns pertinentes:

1º ESO – 1 de xullo 2º ESO (1) – 2 de xullo 2º ESO (2) e 3º ESO (1) – 3 de xullo 3º ESO (2) e 4º ESO (1) – 6 de xullo
4º ESO (2) e 1º Bach. – 7 de xullo 1º Bach (2) – 8 de xullo 2º Bach. – 9 de xullo Imprevistos     10 de xullo   

Xuntamos os documentos de matrícula para cada etapa educativa:

Licitación da contratación de servizos en cafeterías escolares

Publicouse o anuncio de licitación da contratación da concesión dos servizos de cafeterías en 108 centros escolares da provincia de A Coruña.

Este anuncio está publicado no perfil do contratante da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (https://www.contratosdegalicia.gal) . 

Solicitude de axudas para material escolar e fondo solidario de libros de texto para o curso 2020-2021

Con data 19 de maio do 2020 publicouse no DOGA a Orde que regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/2021.

A data límite para entregar a solicitude é o 19 de xuño do 2020.

Recordade que si se cumpren as condicións económicas establecidas nesta normativa, a solicitude debe ser presentada INDEPEDENTEMENTE de que o alumno aprobe todas as materias ou non.

Asemade, é condición indispensable para acceder a estas axudas ter devolto os libros do fondo solidario prestados ao alumn@ durante o actual curso 2020/2021.

Consultar a orde.

Bolsas do Ministerio de Educación para o curso 2019-2020

(O prazo para a convocatoria do curso 2020-2021 publicarase a finais do mes de xuño)

Para o curso 2019-2020 o Ministerio de Educación  convocou bolsas de axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para os niveis de ESO e de Bacharelato entre outros.

Estas axudas teñen 3 modalidades:

 1. Axudas directas para alumnos que necesiten atención específica derivada de discapacidade ou trastornos graves da conduta.
 2. Subsidios por necesidades educativas derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.
 3. Axudas para alumnado con necesidade específica de apoio asociado ás altas capacidades.

O prazo de presentación de solicitudes finalizará no mes de setembro.

Podes consultar a información correspondente á convocatoria do curso 2019-2020.

 

Matrícula para o curso 2019-2020

O prazo de matrícula para os alumnos do ESO e Bacharelato do 25 de xuño ao 10 de xullo

¿Quén se pode matricular neste prazo?

 1. Tódolos alumnos novos que foron admitidos e non teñen que asistir a convocatoria do mes de setembro.
 2. Tódolos alumnos do centro que fixeron a reserva e promocionan ao curso seguinte.
 3. Transcorridos estes prazos entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza.

¿Cando e donde se fai a matrícula?

O prazo de matrícula para ESO e Bacharelato comeza o día 25 de xuño e remata o 10 de xullo.

Para matricularse os alumnos terán que entregar na Secretaría do centro a documentación que se di nos seguintes apartado. Pode facerse a matrícula de Luns a Venres de 9,00 horas a 13,00 horas.

¿Que documentación teñen que aportar os alumnos xunto coa matrícula?

 1. O documento de matrícula cuberto.
 2. Dúas fotografías de tamaño carné.
 3. Fotocopia do DNI (Lémbrase que o DNI é obrigatorio para os alumnos que teñan cumpridos os 14 anos de idade segundo o R.D. 196/1976 de 5 de febreiro)
 4. Os alumnos dos cursos 3º e 4º de ESO e de 1º e 2º de Bacharelato terán que pagar o Seguro Escolar (1,12 €).
 5. Os alumnos de 1º e 2º da ESO engadirán á matricula unha fotocopia da tarxeta sanitaria.
 6. Se o alumno é novo no centro deberá entregar copia do boletín de cualificacións do mes de xuño.

¿Que pasa cos alumnos que non aprobaron na convocatoria de xuño?

Terán que agardar a convocatoria de setembro e formalizar a matrícula tan pronto teñan no seu poder o boletín de cualificacións. O prazo de matrícula vai do 1 ao 10 de setembro.

¿Que pasa cos alumnos que rematado o prazo de matrícula non o fixeron?

Se finalizado o prazo de matrícula, non se formalizase esta perderán o dereito a praza obtida.

Recomendacións:

 • Os impresos estarán cubertos en todos os seus apartados e asinados.
 • As fotocopias que se entreguen deberán de estar en papel A4 e non recortadas.
 • O Libro de Familia Numerosa terá que estar actualizado.
 • As fotografías serán recentes pois deben reflectir a imaxe do alumno no momento actual.
 • A matrícula  só se recollerá se contén toda a documentación.

Lexislación

 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro de 2012, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.]
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Corrección de erros da ORDE do 12 de marzo de 2013 .

Impresos

Documentos Xerais

Impresos para ESO

 1. DOCUMENTO MATRÍCULA_ESO.
 2. Información sobre as materias de libre configuración autonómica:
  1. Investigación e Tratamento da Información. 1º ESO
  2. Programación. 1º ESO
  3. Oratoria. 2º ESO
  4. Educación Financieira. 2º ESO

Impresos para Bacharelato

1º de Bacharelato / 1º BACHIBAC
 1. DOCUMENTO MATRÍCULA_1BAC
2º de Bacharelato / 2º BACHIBAC
 1. DOCUMENTO MATRÍCULA_2BAC