SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE OLEIROS

Concello de Oleiros

A xunta de Goberno Local, na sesión do 1 de xullo de 2022, concedeu ao noso instituto 9030 € en concepto de subvención para a realiación de actividades educativas complementarias e adquisición de material didáctico de carácter funxible.