Subvención do concello de Oleiros

Un decreto da Alcaldía do 26 de xuño de 2023, vén de conceder ao noso instituto 9190 € en concepto de subvención para a realización de actividades educativas complementarias e adquisición de material didáctico de carácter funxible.