PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

Do 26 de febreiro ao 8 de marzo de 2024, ambos incluídos, está aberto o período de inscrición para a realización das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.
Tanto a Orde do 21 de decembro de 2023 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo e se convocan para o ano 2024, como a información sobre os requisitos para presentarse ás probas, contido das mesmas, calendario, etc., pódense consultar no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/fp/probas-acceso-ciclos-formativos-grao-medio-comezo-periodo-inscricion-convocatoria-2024