CALENDARIO FINAL DE 2º BACHARELATO: PRAZOS DE REVISIÓN E RECLAMACIÓN

Publícase o calendario final de 2º Bacharelato, no que se recollen as datas de avaliación, entrega de boletíns, revisión das notas no centro e reclamación ante a Xefatura territorial, tanto para a convocatoria ordinaria como para a extraordinaria.

Os prazos de revisión no centro e de reclamación ante a Xefatura territorial seguen os publicados na Instrución 10/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se establecen para o curso 2023/24 os prazos e o procedemento para as reclamacións das cualificacións finais no segundo curso de bacharelato ou da decisión de titulación nesta etapa educativa, que se poden consultar na web do centro, no apartado “Destacados”.