Información relativa ao fondo de libros 2024-2025

– Devolución dos manuais prestados: levarase a cabo o día 21 de xuño en horario lectivo de 8:30 a 10:10 polo que rogamos que ese dia os nenos e nenas leven os manuais que teñen en préstamo, así como aqueles que vaian doar.

– Doazón de manuais: todas aquelas familias que desexen doar libros para o fondo poderá entregalos no mesmo momento da devolución o día 21, (tamén se recollerán as doazóns dos grupos de 2º da ESO). Aproveitamos para lembrarvos a importancia de este acto de solidaridade  e para agradecervos esta colaboración que fai que desde o ANPA podamos continuar con este labor.

 Solicitude de libros para o curso 2024-2025: En canto teñamos a confirmación dos manuais a usar no curso 24-25, previsiblemente nos próximos días, farémosvos chegar a información xunto co documento de solicitude dos mesmos.

– A entrega dos manuais do próximo curso realizarase a finais de xuño – principios de xullo nos días de matriculación, concretaremos datas e horarios nos próximos días.

Lembrarvos que para poder ser beneficiarios do préstamo de libros é imprescindible a devolución de todos os manuais prestados para este curso que termina e informarvos que como todos os anos, os socios do ANPA terán preferencia no préstamo sobre as familias que non son socias. Podédes consultar o décalogo de préstamo aquí.

Deixámosvos aquí  a ficha de alta como socios do ANPA no curso 2024-2025 para todas as familias que así o desexen.