Todolos artigos de: Secretaría

Instruccións para solicitar axuda para a adquisición de material escolar

Poderá solicitala o alumnado de ESO.

A renda familiar será inferior a 5400 € (correspondente ao ano 2013).

Prazo de solicitude: 02/09/2015 á 01/10/2015.

Contía da axuda: 50 € por alumno/a.

A solicitude e a documentación entregaranse na secretaría do centro.

A documentación (orixinal e fotocopia):

  • Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.
  • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar.

Para máis información consultar á orde 25 de agosto de 2015