BOLSAS E AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

 O 19 de abril publicouse no BOE a resolución da Secretaría de Estado de Educación pola que se convocan axudas para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2024-2025. O prazo para solicitalas está aberto desde o 30 de abril ata o 13 de setembro de 2024.
Toda a información detallada sobre estas axudas e o procedemento para solicitalas pódese consultar no seguinte enlace: https://www.educacionfpydeportes.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2024.html#dc1.