CRITERIOS DE CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS DENDE A ANPA

Debido ás múltiples consultas sobre este tema, puntualizamos as seguintes cuestións, todas elas xa comentadas en cada asamblea ordinaria de inicio de curso.

En primeiro lugar, debemos ter en conta que a ANPA non está obrigada á concesión de axudas económicas e que sempre o fará na medida do posible despois de revisar as contas anuais previstas para o curso.
En caso de poder ofertar axudas aos socios e socias, a cantidade dependerá do saneamento das contas do curso en vigor.

Cada socio ou socia terá dereito a unha soa axuda económica por curso, sempre que non sexan actividades organizadas propiamente pola ANPA, entendendo que se lle concederá a de maior importe á que teña dereito.

Para poder recibir a axuda, o solicitante debe haber sido socio ou socia da Anpa a lo menos 2 cursos completos e consecutivos a día 31 de decembro do curso en vigor, a excepción dos alumnos e alumnas de 1º ESO que só terán que formalizar o alta como socios ou socias antes do 31 de decembro.

Os alumnos e alumnas de Bacharelato tamén están excluídos da axuda ó Intercambio a Francia por recibir dita axuda dende o propio instituto. Non están exentos do resto das axudas que lles poidan corresponder dende a Anpa.

Para o curso 2018/2019, a previsión de concesión abarca as seguintes actividades, ordenadas por prioridade, atendendo aos criterios de pertencer ó plan de estudios do centro, ser actividade propia da Anpa e outros:

– Intercambio a Francia.
– Intercambio a Berlín.
– Intercambio a Londres (English Club, actividade propia).
– Concurso de Robótica (actividade propia).
– Viaxe Europea (Grecia).
– Gradación de Bacharelato.
– Excursión de 4º ESO.

Sen máis, tómase esta decisión a 18 de febreiro do 2019.

Deixar unha resposta