O novo grupo LGBTI do Neira

O noso instituto xa ten en marcha un grupo LGBTI!

Alumnado e profesorado deste centro acaba de por en marcha un grupo LGBTI que se inscribe na Rede Educativa de Apoio LGBTI de Galicia. LGBTI

O grupo nace co obxectivo de continuar a andaina de normalización e visibilidade no noso centro, combater o acoso escolar por razón de orientación sexual ou identidade de xénero e organizar actividades específicas que vaian na liña da normalización da realidade LGBTI nas nosas aulas.

Deixamos o enlace coa Lei do 14 de abril de 2014, publicada no Diario Oficial de Galicia, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

Lei LGTBI galega

Deixar unha resposta