Subvención do concello de Oleiros

A xunta de Goberno Local, na sesión do 27 de outubro de 2020, concedeu ao noso instituto 7.610 € en concepto de subvención para a realización de actividades educativas complementarias e adquisición de material didáctico de carácter funxible.

Grazas pola colaboración!