PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA EDUEXCHANGES

O noso centro resultou seleccionado para participar no programa EduExchanges de intercambio presencial de alumnado con centros educativos doutros países durante o curso 2023/2024, segundo se recolle na resolución definitiva que se pode consultar no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/40630.

A axuda económica concedida ao abeiro deste programa, enmarcado na Estratexia Galega de linguas estranxeiras Edulingüe 2030, destinarase a financiar o intercambio do alumnado de 1º Bacharelato que cursa o programa Bachibac co lycée Saint François-Xavier de Vannes. Dito intercambio terá lugar do 15 ao 23 de febreiro.

Este xoves, 18 de xaneiro, celebrarase no centro unha reunión coas familias do alumnado implicado para informar de todas as cuestións relativas á organización do intercambio.