CALENDARIO DE EXAMES FINAIS DE MATERIAS PENDENTES DA ESO

Indícanse a continuación as datas e hora dos exames finais de materias pendentes da ESO, aos que deben presentarse só aqueles/as alumnos/as que non recuperaron as materias pendentes a través dos traballos e probas plantexados polo profesorado ao longo do curso. O alumnado interesado xa foi convenientemente informado polos docentes correspondentes.