CONVOCATORIA DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO CORRESPONDENTES AO CURSO 2023-2024

O alumnado que rematou o Bacharelato na convocatoria ordinaria do curso 2023-2024 nun centro docente da Comunidade autónoma de Galicia e que teña unha media do Bacharelato igual ou superior a 8,75 pode presentarse á proba para a obtención do premio extraordinario de Galicia, que ten unha dotación de 1.000€ para cada un/unha dos/as 20 mellores resultados na citada proba (que terá lugar o 19 de xuño).
O prazo de inscrición na proba está aberto desde o 29 de abril ata o 28 de maio.
Toda a información sobre o procedemento de inscrición, características da proba a realizar, requisitos dos participantes, etc. pode consultarse no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/42998