CRITERIOS DA ANPA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS

 1. A ANPA non está obrigada a conceder axudas económicas, pero está disposta a facelo sempre que as contas anuais previstas para o curso o permitan.

 2. No caso de poder ofertar as ditas axudas aos socios e socias da ANPA, a cantidade sempre dependerá do saneamento das contas do curso en vigor.

 3. Cada socio ou socia terá dereito a unha soa axuda económica por curso, entendendo que se lle concederá a de maior cuantía á que teña dereito.

 4. Para ter dereito á axuda é requisito indispensable que o alumnado solicitante leve sendo socio da ANPA durante a lo menos 2 cursos completos e consecutivos a día 31 de decembro do curso en vigor, a excepción do alumnado de 1º ESO que só terán que formalizar o alta como socios ou socias antes do 31 de decembro.

 5. O alumnado de Bacharelato está excluído da axuda para o intercambio a Francia por recibir a dita axuda dende o propio instituto. Non están exentos do resto das axudas que lles poidan corresponder dende a ANPA.

 6. Para o curso 2017/2018, a previsión de concesión abrangue as seguintes actividades, ordenadas por prioridade, atendendo aos criterios de pertencer ao plan de estudios do centro ou ser actividade propia do ANPA e outros:

 • Intercambio a Francia.

 • Intercambio a Berlín.

 • Intercambio a Londres (English Club, actividade propia).

 • Viaxe Europea (Polonia).

 • Graduación de Bacharelato.

 • Excursión de 4º ESO.

Sen máis, tómase esta decisión a 17 de xaneiro do 2018.

A xunta directiva

ANPA Arce Xosé Neira Vilas

Subvención do Concello de Oleiros

O Concello de Oleiros resolveu conceder na Xunta de Goberno do día 28 de decembro unha subvención ó IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas por importe de 4354 (catro mil trescentos cincuenta e catro) euros. O obxectivo desta subvención é colaborar na realización de diversas actividades didácticas e culturais (viaxes a entidades, museos, exposicións, concertos, representacións teatrais, Viaxe a Milán, Florencia, Turín), intercambio cultural co Collége Notre Dame le Ménimur, para 281 alumnos/as e viaxe de alumnos/as de Bachibac.

Visita á cidade de Vigo

O pasado 12 de xaneiro o alumnado de 3º da ESO e 1º de Bacharelato realizou unha saída a Vigo para ver o Pergamiño Vindel e visitar o Museo do mar. Durante a visita traballáronse contidos didácticos do Departamento de Lingua e Literatura Galega, do Departamento de Música e do Departamento de Bioloxía. Seguir lendo Visita á cidade de Vigo