Todolos artigos de: ANPA Arce IESP Neira Vilas

Fondo de libros da ANPA: entrega dos libros curso 2019-2020

O próximo xoves,  19 de setembro, de 16:00 a 18:00 h entregaranse os libros que a ANPA deixa en préstamo para o curso 2019-2020.

Recordámosvos que no reparto se tivo en conta a asignación de libros que fai o instituto do fondo solidario de libros da Xunta para evitar duplicidades e que se beneficie o maior número posible de alumnos.

Os que non entregaron unha solicitude de libros, aínda o poden facer o xoves, e nos próximos días faremos un novo reparto dos restos que quedaron e os libros que non se pasen a recoller.

Calquera consulta ou dúbida, por favor, dirixídevos a nos por correo electrónico.

Perillo, a 17 de setembro de 2019

A Directiva

Fondo de libros da ANPA: devolución dos libros en préstamo 2018-2019

O próximo venres 6 de setembro de 10 a 12:30 h recolleranse os libros que aínda non se devolveron e que se deixaron en préstamo para o curso 2018-2019. Aqueles que non fixeron aínda a solicitude de libros para o curso que entra, pódeno facer tamén o venres.

Prégase que os alumnos que non devolveron os libros en xuño o fagan agora sen falta. É condición indispensable devolver todos os libros prestados pola ANPA para poder entrar novamente no reparto de libros para o curso que está a piques de comezar.

Nos próximos días publicaremos a data e o horario no que se poderá pasar a recoller os libros para o curso 2019-2020.

Calquera consulta ou dúbida, por favor, dirixídevos a nos por correo electrónico.

Perillo, a 4 de setembro de 2019

A Directiva

 

CAMBIO DE NÚMERO DE CONTA BANCARIA da ANPA

Dado que o banco có que estábamos a traballar deixa de dar en breve o servizo que nos estaba prestando, tivemos que cambiar de entidade bancaria.

Desde o 3 de xullo temos conta con BANKIA.

O novo número de conta é: ES51 2038 4035 9060 0018 2908.

Os ingresos de cotas de socios ou calquera outro ingreso destinado á ANPA deberán facerse a partir de agora na conta nova, pois a outra de ING Direct deixará de estar operativa nos próximos días.

 

APROBACIÓN DO IMPORTE FINAL DA SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE OLEIROS

A ANPA IESP Xosé Neira Vilas agradécelle ao Concello de Oleiros a concesión da subvención solicitada en 2018 e que servirá para que as actividades extraescolares do noso centro se poidan desenvolver o curso que ven a un prezo razoable.

Rematado o prazo de exame das xustificacións que achegamos, acaban de notificarnos que recibiremos finalmente unha subvención por importe de 1.153,60 € (mil cento cincuenta e tres euros con sesenta céntimos).
Para ver a notificación recibida do concello, preme na seguinte ligazón IMPORTE FINAL SUBVENCIÓN 2018 ANPA ARCE.

APOIO AO EQUIPO DIRECTIVO DO NOSO CENTRO

Sentimos informar que o pasado luns 18 de marzo reuniuse o consello escolar en convocatoria extraordinaria e o único punto da orde do día foi a lectura dun comunicado do equipo directivo no que se informaba da dimisión en bloque de todos os seus membros.

Neste comunicado non se deron explicacións das causas da dimisión.

A directiva da Anpa e as dúas representantes das familias no consello escolar queremos mostrar o noso apoio a labor realizada polo equipo directivo.

Xuntamos o manifesto de apoio debidamente asinado e que se enviará ao IES Neira Vilas, ao concello de Oleiros e á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a través dos correspondentes rexistros de entrada.

Manifesto de apoio ao equipo directivo

Atentamente,

A Xunta Directiva

CRITERIOS DE CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS DENDE A ANPA

Debido ás múltiples consultas sobre este tema, puntualizamos as seguintes cuestións, todas elas xa comentadas en cada asamblea ordinaria de inicio de curso.

En primeiro lugar, debemos ter en conta que a ANPA non está obrigada á concesión de axudas económicas e que sempre o fará na medida do posible despois de revisar as contas anuais previstas para o curso.
En caso de poder ofertar axudas aos socios e socias, a cantidade dependerá do saneamento das contas do curso en vigor.

Cada socio ou socia terá dereito a unha soa axuda económica por curso, sempre que non sexan actividades organizadas propiamente pola ANPA, entendendo que se lle concederá a de maior importe á que teña dereito.

Para poder recibir a axuda, o solicitante debe haber sido socio ou socia da Anpa a lo menos 2 cursos completos e consecutivos a día 31 de decembro do curso en vigor, a excepción dos alumnos e alumnas de 1º ESO que só terán que formalizar o alta como socios ou socias antes do 31 de decembro.

Os alumnos e alumnas de Bacharelato tamén están excluídos da axuda ó Intercambio a Francia por recibir dita axuda dende o propio instituto. Non están exentos do resto das axudas que lles poidan corresponder dende a Anpa.

Para o curso 2018/2019, a previsión de concesión abarca as seguintes actividades, ordenadas por prioridade, atendendo aos criterios de pertencer ó plan de estudios do centro, ser actividade propia da Anpa e outros:

– Intercambio a Francia.
– Intercambio a Berlín.
– Intercambio a Londres (English Club, actividade propia).
– Concurso de Robótica (actividade propia).
– Viaxe Europea (Grecia).
– Gradación de Bacharelato.
– Excursión de 4º ESO.

Sen máis, tómase esta decisión a 18 de febreiro do 2019.

SUBVENCIÓN RECIBIDA DO CONCELLO DE OLEIROS

Dende a Anpa IESP Xosé Neira Vilas queremos agradecer ao Concello de Oleiros a súa contribución a que as actividades extraescolares do noso centro poidan desenvolverse a un prezo razoable.

Neste link tedes acceso á resolución do concello que nos concede unha subvención de 1.337,60 € (mil trescentos trinta e sete euros con sesenta céntimos) para o desenvolvemento das ditas actividades.

SUBVENCIÓN ANPA ARCE IES NEIRA VILAS 2018-2019