Arquivo da categoría: Anpa

DEVOLUCIÓN LIBROS TEXTO 2019/20 ANPA ARCE NEIRA VILAS

La devolución de los libros del fondo de préstamos ANPA Arce Neira Vilas se realizará en los mismos turnos que el registro y la devolución del Instituto, por las recomendaciones de distanciamiento social de COVID19, para evitar la congestión y facilitar la gestión del registro a las familias. . . . . . , y pueden hacerlo todo el mismo día.

Nuestra devolución se realizará después de la inscripción y el regreso al Instituto, que se realizará por días y cursos, en orden alfabético, y un estudiante cada 5 minutos, en el siguiente orden:

Día 01/07: 1º ESO, desde Ala … (9:00), hasta Vel … (13:30).
Día 02/07: 2º ESO, desde Ale … (9:00), hasta Som … (13:25).
Día 03/07: 2º ESO, desde Suá … (9:00), hasta Vie … (9:35).
3º ESO, desde Alo … (9:45), hasta Per … (13:25).
Día 06/07: 3º ESO, desde Pér … (9:00), a Zas … (10:45).
4º ESO, de Alv … (10:50), a Muñ … (13:25).
Día 07/07: 4º ESO, de Nay … (9:00), a Zas … (11:05).

Decálogo de intercambio de libros.

FONDO DE LIBROS DA ANPA: REPARTO DE RESTOS

A quen poida interesar, socios e non socios:

Finalizamos có reparto dos libros solicitados e quedaron libros que podemos repartir, se alguén os necesita (véxase LIBROS DISPOÑIBLES NA ANPA O 25-09-2019). Agradecemos a colaboración do centro neste aspecto, xa que nos deixa libros para completar materias e entregas.

¡Estes libros xa NON se poden reservar!

Entregaranse por orde de petición física na oficina da ANPA, por escrita orde de chegada.

Horario de reparto:

XOVES, 26/09/2019     16:15 – 18:00 h

Todos os luns                 16:15 – 17:50 h Seguir lendo FONDO DE LIBROS DA ANPA: REPARTO DE RESTOS

CORRECCIÓN DA CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA ANPA IESP XOSÉ NEIRA VILAS

Convocamos a todas as familias socias e invitamos a todas as familias non socias a unha asemblea xeral ordinaria da Asociación de nais e pais do IESP Xosé Neira Vilas.

  • Data:         xoves, 26 de setembro de 2019
  • Hora:
     • 19:00 h en 1ª convocatoria
     • 19:30 h en 2ª convocatoria
  • Lugar:         IESP Xosé Neira Vilas

Prégase máxima difusión. Achégase a orde do día . E a partir do luns teredes tamén aquí á vosa disposición a acta da última asemblea.

(**Corrección da data e da hora: Convocatoria Asemblea Ordinaria actualizada 21/09/2019.)

En Perillo, a 19/09/2019

A Presidenta da ANPA

Fondo de libros da ANPA: entrega dos libros curso 2019-2020

O próximo xoves,  19 de setembro, de 16:00 a 18:00 h entregaranse os libros que a ANPA deixa en préstamo para o curso 2019-2020.

Recordámosvos que no reparto se tivo en conta a asignación de libros que fai o instituto do fondo solidario de libros da Xunta para evitar duplicidades e que se beneficie o maior número posible de alumnos.

Os que non entregaron unha solicitude de libros, aínda o poden facer o xoves, e nos próximos días faremos un novo reparto dos restos que quedaron e os libros que non se pasen a recoller.

Calquera consulta ou dúbida, por favor, dirixídevos a nos por correo electrónico.

Perillo, a 17 de setembro de 2019

A Directiva

Fondo de libros da ANPA: devolución dos libros en préstamo 2018-2019

O próximo venres 6 de setembro de 10 a 12:30 h recolleranse os libros que aínda non se devolveron e que se deixaron en préstamo para o curso 2018-2019. Aqueles que non fixeron aínda a solicitude de libros para o curso que entra, pódeno facer tamén o venres.

Prégase que os alumnos que non devolveron os libros en xuño o fagan agora sen falta. É condición indispensable devolver todos os libros prestados pola ANPA para poder entrar novamente no reparto de libros para o curso que está a piques de comezar.

Nos próximos días publicaremos a data e o horario no que se poderá pasar a recoller os libros para o curso 2019-2020.

Calquera consulta ou dúbida, por favor, dirixídevos a nos por correo electrónico.

Perillo, a 4 de setembro de 2019

A Directiva

 

CAMBIO DE NÚMERO DE CONTA BANCARIA da ANPA

Dado que o banco có que estábamos a traballar deixa de dar en breve o servizo que nos estaba prestando, tivemos que cambiar de entidade bancaria.

Desde o 3 de xullo temos conta con BANKIA.

O novo número de conta é: ES51 2038 4035 9060 0018 2908.

Os ingresos de cotas de socios ou calquera outro ingreso destinado á ANPA deberán facerse a partir de agora na conta nova, pois a outra de ING Direct deixará de estar operativa nos próximos días.

 

APROBACIÓN DO IMPORTE FINAL DA SUBVENCIÓN DO CONCELLO DE OLEIROS

A ANPA IESP Xosé Neira Vilas agradécelle ao Concello de Oleiros a concesión da subvención solicitada en 2018 e que servirá para que as actividades extraescolares do noso centro se poidan desenvolver o curso que ven a un prezo razoable.

Rematado o prazo de exame das xustificacións que achegamos, acaban de notificarnos que recibiremos finalmente unha subvención por importe de 1.153,60 € (mil cento cincuenta e tres euros con sesenta céntimos).
Para ver a notificación recibida do concello, preme na seguinte ligazón IMPORTE FINAL SUBVENCIÓN 2018 ANPA ARCE.

APOIO AO EQUIPO DIRECTIVO DO NOSO CENTRO

Sentimos informar que o pasado luns 18 de marzo reuniuse o consello escolar en convocatoria extraordinaria e o único punto da orde do día foi a lectura dun comunicado do equipo directivo no que se informaba da dimisión en bloque de todos os seus membros.

Neste comunicado non se deron explicacións das causas da dimisión.

A directiva da Anpa e as dúas representantes das familias no consello escolar queremos mostrar o noso apoio a labor realizada polo equipo directivo.

Xuntamos o manifesto de apoio debidamente asinado e que se enviará ao IES Neira Vilas, ao concello de Oleiros e á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a través dos correspondentes rexistros de entrada.

Manifesto de apoio ao equipo directivo

Atentamente,

A Xunta Directiva